Вакансії

Інформація про вакансії педагогічних працівників

у верхньопетровецькому ліцеї

Станом на 21.03.2023 року у Верхньопетровецькому ліцеї наявні такі вакансії:

  • Вчитель української мови – 15 год.
  • Вчитель математики – 2 год.
  • Вчитель французької мови – 3 год.
  • Педагог-організатор – 1 ставка.
  • Бібліотекар – 0,5 ставки.

Нагадуємо !

Нормативні вимоги до посад вчителів Математики, Української мови і літератури,Французької мови:

Посаду може обіймати особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту та (або) професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки; фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі освіти

Учитель має право:

Вільно обирати форми, методи, засоби навчання, виявляти педагогічну ініціативу.

Під час дистанційного навчання самостійно визначати режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, організовувати в синхронному режимі (решта навчального часу організовувати в асинхронному режимі).

Давати учням обов’язкові до виконання розпорядження щодо організації занять та дотримання дисципліни.

Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.

Брати участь у засіданнях методичних об’єднань та клубів, конференціях і семінарах, інших заходах, організованих управлінням (відділом) освіти.

Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати щодо них роз’яснення.

Надавати керівництву закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Отримувати від керівництва та інших працівників закладу освіти підтримку у виконанні посадових обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Обирати освітню програму, форму навчання та суб’єкта підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.

Захищати свої професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.

Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

Повинен знати

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші нормативно-правові акти з питань загальної середньої освіти, розвитку, навчання і виховання дітей, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Вимоги Державних стандартів загальної середньої освіти.

Принципи та завдання загальної середньої освіти.

Педагогіку, загальну й вікову психологію, вікову фізіологію.

Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів та мотивів.

Методику викладання предмета, сучасні підходи до розвитку, виховання й соціалізації учнів.

Програмно-методичні матеріали й документи щодо викладання предмета математики.

Вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів.

Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту й пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

Порядки надання домедичної допомоги, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.